ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗN ONLINE ΣΕΙΡΑ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΗΣ HEAILING WISDOM


Ευχαριστούμε εκ των προτέρων όσους από εσάς αισθάνονται το κάλεσμα να κάνουν μια δωρεά για να γίνει βιώσιμο αυτό το διαδικτυακό μοντέλο.

Για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η όμορφη δουλειά, έχουμε λάβει μια βαθειά και γενναιόδωρη προσφορά υποστήριξης και υπηρεσίας από τους τρείς οργανωτές, τους εννέα μεταφραστές και τους πολυάριθμους δημιουργικούς καλλιτέχνες που φροντίζουν ώστε κάθε συνεδρία να μπορεί να μας οδηγήσει μπροστά με επιτυχία.

Μια Υπέροχη Ανακοίνωση για το Νέο Έτος

Το φθινόπωρο του 2020, εμείς στην Healing Wisdom, αιτηθήκαμε την κρατική και ομοσπονδιακή συγκατάθεση για την ίδρυση μιας μη κερδοσκοπικής 501 (c) (3) εκπαιδευτικής δομής με τον τίτλο The Wisdom of Healing School. Το Δεκέμβριο λάβαμε την τελική έγκριση για τη σχολή σαν μια ΜΚΟ. Από εδώ και στο εξής όλες οι δωρεές που προέρχονται από τις ΗΠΑ εκπίπτουν του φόρου και θα γίνονται για τη δομή The Wisdom of Healing School. Αυτό περιλαμβάνει τις δωρεές και τις επιχορηγήσεις για τη ίδια τη δομή, τις δωρεές για τη σειρά των διαλογισμών και τα δίδακτρα για τα σεμινάρια στις ΗΠΑ που προσφέρονται μέσα από αυτή τη δομή.Με ευγνωμοσύνη,
Ο Ron Young
H νέα μας ιστοσελίδα θα είναι έτοιμη στις αρχές του 2022!
https://wisdomofhealingschool.org/#GRKSUPPORT HEALING WISDOM ONLINE MEDITATION SERIES


To those of you who feel called to make an offering, we thank you in advance for making this online model sustainable.

For this beautiful work to manifest we have received a profound and generous offering of support and service from the three organizers, nine translators, and the numerous creative artists who assist at each session in taking us forward with great success. 

A Beautiful Announcement for the New Year

In the autumn of 2020, we at Healing Wisdom applied for state and federal approval for a nonprofit 501(c)(3) educational structure entitled The Wisdom of Healing School. In December we received the final approvals for the school as an NPO. From now on all US-based donations will be tax deductible and made to The Wisdom of Healing School.  This includes donations and grants for the structure itself, donations to the meditation series, and fees for trainings in the US that are offered through this structure.

With Gratitude,
Ron Young

Our website is coming in early 2022!
https://wisdomofhealingschool.org


Stacks Image 428