Προσεχή Σεμινάρια

 • Νέες ημερομηνίες!
  Διεθνές καλοκαιρινό σεμινάριο με τον Ron Young
  Αναρρώνοντας από σοβαρές ασθένειες
  16-25 Αυγούστου 2017 - Roncegno, Ιταλία
  Stacks Image 954
  Stacks Image 952
  Stacks Image 945
 • Διεθνές σεμινάριο με τον Ron Young
  26-30 Οκτωβρίου 2017 - Taiwan
  Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες
 • Σεμινάριο με τον Ron Young
  3-7 Ιανουαρίου 2018 - Ιταλία
  Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες
 • Σεμινάριο με τον Ron Young
  19-21 Ιανουαρίου 2018 - Πανεπιστήμιο Columbia, Νέα Υόρκη
  Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες
 • Σεμινάριο με τον Ron Young
  14-18 Μαρτίου 2018 (19-20/3 προαιρετικά) - Garrison, Νέα Υόρκη
  Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες
 • Διεθνές σεμινάριο με τον Ron Young
  6-11 Απριλίου 2018 - Taiwan
  Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες
 • Διεθνές σεμινάριο με τον Ron Young
  7-12 Ιουνίου 2018 - Taiwan
  Προσεχώς περισσότερες πληροφορίες
Άνοιγμα όλων
Stacks Image 148