ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ RON ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ RON ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μοιράζομαι τη παρακάτω ιστορία, όχι για να εξάρω τον εαυτό μου, απλά για να σας επιτρέψω να γνωρίσετε τη θέση μου εντός της γενεαλογίας στη δουλειά των αναπαραστάσεων σε σχέση με τον Δρ. Bert Hellinger.

Ξεκίνησα την εργασία με τον Dr. Bert Hellinger, τον Πατέρα των Οικογενειακών Αναπαραστάσεων, τον Σεπτέμβρη 2006 σαν ένας ήδη βαθιά αναπτυγμένος Πνευματικός Θεραπευτής και Ερευνητής της Αλήθειας, με εσωτερική αποκρυστάλλωση του Εαυτού. Την εποχή εκείνη είχα μια πλήρη και επιτυχημένη πρακτική δουλεύοντας με ανθρώπους που είχαν σοβαρές ασθένειες και δίδασκα ήδη για 27 χρόνια. Εγγράφτηκα στην Τριετή Εκπαίδευση των Αναπαραστάσεων στη Σχολή Hellinger (Hellingerschule) στο Bolzano της Ιταλίας, το οποίο προσφέρονταν σαν πρόγραμμα πιστοποίησης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Université Européenne de Jean Monnet στις Βρυξέλλες. Η εκπαίδευση που προσφέρονταν στη Σχολή ήταν εξαιρετική. Το πρώτο έτος διδάσκονταν από τον Δρ. Hellinger και ακολούθως, το δεύτερο έτος, προστέθηκαν η σύζυγός του Marie Sophie Hellinger και τρεις από τους δασκάλους που δίδασκαν μαζί του στην Ευρώπη: Gerhard Walper, Wolfgang Deußer, and Michaela Kaden. Ο καθένας από αυτούς τους εξαιρετικούς δασκάλους έφερε στην δουλειά των Αναπαραστάσεων την ατομική του έμπνευση και μοναδικότητα στον τρόπο που εκδηλώνονται οι κινήσεις εντός των Αναπαραστάσεων και είχε εργαστεί με το Δρ. Hellinger τουλάχιστον για 15 χρόνια.

Απευθείας μετά την πρώτη συνάντηση με τις Αναπαραστάσεις, άρχισα να χρησιμοποιώ την δουλειά στις ατομικές συναντήσεις μου με πελάτες, και με τους μαθητές μου σε πενθήμερες ή δεκαήμερες ομαδικές εκπαιδεύσεις. Στη διάρκεια των τριών πρώτων ετών επιπρόσθετα της εργασίας μου με το Δρ. Bert Hellinger, συμπλήρωνα κατά προσέγγιση περίπου 1500 ώρες το χρόνο σε προσωπική δουλειά με τις Αναπαραστάσεις. Επρόκειτο για μια μεγάλη εμβάθυνση για να μπορέσω να ανακαλύψω τι ήταν πιθανό να συμβεί και ποια ήταν τα όρια και οι περιορισμοί.

Το Νοέμβριο του 2007 ο Δρ. Hellinger με προσκάλεσε να διακόψω το πρόγραμμα και να εργαστώ μαζί του σε προσωπικό επίπεδο σαν βοηθός του, το οποίο σήμαινε παραίτηση από τη λήψη του «χαρτιού» (πτυχίου). Χωρίς κανένα δισταγμό είπα «Ναι. Το πτυχίο δεν σημαίνει τίποτα για εμένα.» Αποκρίθηκε «Ούτε για εμένα.» Τη στιγμή εκείνη η δουλειά των αναπαραστάσεων ξεκίναγε ένα άνοιγμα στα βαθιά επίπεδα της υπερσυνειδητότητας πέρα από τη συνειδητότητα του οικογενειακού πεδίου (βλ. την Εκπαίδευση
Το Πεδίο της Ζωής) .

Το Δεκέμβριο του 2007 βρισκόμασταν στην Νέα Υόρκη οργανώνοντας κάποια δουλειά. Τον ρώτησα αν μου επέτρεπε να οργανώσω κάποια σεμινάρια αναπαραστάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Δασκάλους της Ευρωπαϊκής Σχολής. Η απάντησή του ήταν, «Όχι. Στέλνω εσένα». Αυτή η συνεργασία που επρόκειτο να περιλάβει τα βαθιά ανοίγματα της δουλειάς μέσω της Ανώτερης Πνευματικής Συνειδητότητας , συνεχίστηκε έως τον Ιανουάριο 2010.Η ΔΟΥΛΕΙΑ

Ο Δρ. Bert Hellinger ανέπτυξε την δουλειά των Αναπαραστάσεων σαν μια απευθείας κίνηση μέσω «Αυτού που είναι Μεγαλύτερο», για βαθιά θεραπεία και αναδιοργάνωση σε επίπεδο ατομικής και οικογενειακής γενεαλογίας. Ας σημειωθεί ότι ο όρος «Αυτό που είναι Μεγαλύτερο» χρησιμοποιήθηκε για να ξεπεράσει όλες τις αρνητικές και συγκρουόμενες αντιδράσεις που προέρχονται από τις πεποιθήσεις πάνω στην λέξη Θεός. Καθώς συνέχιζε να προχωρά η δουλειά αναπτύχθηκε σαν ένας εκτεταμένος κανόνας εφαρμογών που προσφέρθηκε στην ανθρωπότητα σαν μια δίοδος ενδυνάμωσης. Αυτή η ενδυνάμωση φτάνει μέσω των ατόμων που κάνουν τις εσωτερικές τους κινήσεις αναδιοργάνωσης της θέσης τους εντός της δομής για να έχουν άφθονη επιτυχία, η οποία γειώνεται στην συμπόνια, το σεβασμό και την Αυτό-γνωσία. Αυτή η κίνηση ανοίγει νέα μέλλοντα στα άτομα, στις οικογένειες και σε όλες τις μορφές των οργανωσιακών δομών και των επιχειρήσεων.

Ο κανόνας της δουλειάς των Αναπαραστάσεων που αναπτύχθηκε από το Δρ. Hellinger, και αργότερα με τη βοήθεια της συζύγου του Marie Sophie Hellinger, προήλθε κατευθείαν από την ίδια τη δουλειά. Όλες οι πνευματικές και ψυχολογικές θεωρίες και τα συστήματα πεποιθήσεων απορρίφθηκαν. Είτε η δουλειά λάμβανε χώρα στην Ευρώπη, στη Βόρεια ή στη Νότια Αμερική, στην Ασία ή στην Αφρική, οι κινήσεις και «η γλώσσα» ήταν ακριβώς οι ίδιες. Η εργασία του αποκάλυψε την κοινή γλώσσα της ανθρωπότητας η οποία είναι ανοικτή στον καθένα μας ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε, να βοηθάμε και να αλληλοϋποστηριζόμαστε ατομικά και σε κοινότητα μέσα από διάφορες δομές. Η δουλειά βασίζεται στο να μπορούμε να δούμε ο ένας τον άλλο με συμπόνια και χωρίς κριτική, αποβάλλοντας επομένως τις επιφανειακές προστατευτικές ασπίδες του διαχωρισμού και του αποκλεισμού που δημιουργούν τις έννοιες του Άλλου και του Εχθρού.

Η προσωπική μου συμβολή στη δουλειά των Αναπαραστάσεων υπήρξε και παραμένει η δυνατότητα ανοίγματος σε μια βαθιά έρευνα, έχοντας πρόσβαση στο Μεγαλύτερο Πεδίο της Ανθρώπινης Συνειδητότητας, από την έτσι και αλλιώς εκπηγάζουσα συνειδητότητα, αναζητώντας την κίνηση της Χάρητος από «Αυτό που είναι Μεγαλύτερο» μέσω της εξουσίας του Θεού και του Πνεύματος για απευθείας κινήσεις θεραπείας και αναζωογόνησης του υλικού σώματος αυτών που αναζητούν την ανάρρωση από σοβαρές ασθένειες.

Στο άνοιγμα αυτής της εξερεύνησης, η διαδικασία, η μορφή, η γλώσσα και οι κινήσεις όταν ειδωθούν με τους φακούς των πρωτότυπων Οικογενειακών Αναπαραστάσεων είναι νέα και άγνωστα. Όρισα το φάσμα αυτής της δουλειάς μέσω του Μεγαλύτερου Πεδίου της Ανθρώπινης Συνειδητότητας με το Πνεύμα στις κινήσεις που προέρχονται από «Αυτό που είναι Μεγαλύτερο» (Ο Θεός, η Πηγή, η Αυθεντική Νόηση, η Ζωή): Οι Πνευματικές Θεραπευτικές Αναπαραστάσεις. Σε αυτό το φάσμα των διαφορετικών εκδηλώσεων περιλαμβάνονται: οι Αναπαραστάσεις των Πνευματικο Νοητικών Κινήσεων, οι Πολυδιάστατες Αναπαραστάσεις, οι Αρχετυπικές και Ενσαρκωτικές Αναπαραστάσεις και οι Αναπαραστάσεις της Γαίας Ζωής.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ RON

Από το 1972-1995 έλαβα την τυπική μου εκπαίδευση μέσω του «Ενός» στις πολλαπλές του μορφές σαν Μεγάλοι Δάσκαλοι που πρωτοστάτησαν για να βοηθήσουν το άνοιγμά μου προς την Αυτογνωσία. Ο καθένας τους ευγενικά πρόσφερε σε εμένα, και σε αμέτρητους άλλους, χρόνια Παρουσίας με το Θεό και το Πνεύμα μέσω του προσωπικού του παραδείγματος, εκπαιδεύοντάς με να ανοίγω στην Θεϊκή Πηγή πέρα από τον εαυτό και την «ανθρώπινη ταυτότητα», για να φέρω τα δώρα της πνευματικής θεραπείας σαν προσφορά και υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Οι Δάσκαλοι: Nicolas Buhalis, Hilda Charlton, Orestes Valdez, Yolanda Betegh, and Dr. Stylianos Atteshlis (Δάσκαλος). Το 2006 ξεκίνησε η δουλειά μου με το Μεγάλο Δάσκαλο, Dr. Bert Hellinger.

Το 1983 μου ζητήθηκε να κάνω ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο στον Καναδά. Μετά από πολλά χρόνια βαθιάς εκπαίδευσης κα μεγάλης προσφοράς πνευματικής θεραπείας σε ατομικό επίπεδο αρνήθηκα, καθώς δεν μπορούσα να δω αυτό σα δική μου θέση. Παρά ταύτα, οι Δάσκαλοι με ενημέρωσαν ότι το αίτημα που έλαβα ήταν μια κίνηση από το Θεό και το Πνεύμα, και όχι από τη φιλοδοξία μου, και ότι επομένως έπρεπε να την δεχτώ. Μου δόθηκε η Χάρη να κινούμαι έτσι στη διάρκεια της ζωής μου, ακολουθούμενος τις κινήσεις του Θεού και του Πνεύματος σε εξωτερική υπηρεσία μόνο όταν αυτές φτάνουν σαν προσκλήσεις, τις οποίες πάντα βλέπω σαν κινήσεις από την Πηγή. Με αυτό τον τρόπο σε αυτή την περίπτωση το μόνο που μένει είναι να παραδοθεί κανείς στο άγνωστο μέλλον με απόλυτη εμπιστοσύνη στην Εκδήλωσή Του ως επιτυχία και αφθονία για την εργασία που έχει κληθεί να κάνει, όχι μέσω των πράξεών του, αλλά μέσω αυτού που δίνει Ζωή και μας καλεί να μπούμε και να παραμείνουμε καθιστοί εντός του Άνδρου της Καρδιάς, ενώ εξωτερικά προχωράμε μπροστά με το Θεό και το Πνεύμα, στην κάθε αναπνοή μας σε αυτή την κίνηση της συμπόνιας.
Stacks Image 671