Υποστήριξη της Healing Wisdom


Από τις 26 Μαρτίου που ξεκίνησα τους online διαλογισμούς σαν μια απόκριση στα αιτήματα των μαθητών και φίλων, έχουμε λάβει μια γενναιόδωρη προσφορά υπηρεσίας από τους τρεις οργανωτές, τους έξι μεταφραστές και ένα αριθμό μουσικών που βοηθούν στην επιτυχή υλοποίηση κάθε συνάντησης.

Εξαιτίας της μεγάλης ανταπόκρισης που υπάρχει στις συναντήσεις των διαλογισμών, τώρα πλέον απαιτούνται 40 ώρες ανά εβδομάδα για την οργάνωση των δύο συναντήσεων. Δεδομένου του χρόνου και της πολυπλοκότητας αυτού που απαιτείται για την επιτυχή πραγματοποίηση των διαλογισμών, ζητώ από όσους νιώθουν το κάλεσμα και είναι σε θέση να κάνουν μια δωρεά σαν μια προσφορά υποστήριξης και ένδειξης ευγνωμοσύνης προς τους οργανωτές, μεταφραστές και μουσικούς για τις υπηρεσίας που προσφέρουν σε όλους μας.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων όλους εσάς που αισθάνεστε το κάλεσμα να κάνετε κάποια δωρεά.


Με ευγνωμοσύνη,
Ο Ron Young, η Sarah και το προσωπικό της Healing Wisdom

Support Healing Wisdom


Dear Friends of Healing Wisdom,

Since I began online meditations on March 26 in response to requests from students and friends, we have received a profound offering of service and generosity from the three organizers, six translators, and numerous musicians who assist at each session in taking us forward successfully.

Due to the extraordinary response to the meditations, it now takes over 40 hours per week to organize the two sessions. Given the time and complexity of what is required for the meditations to go forward, I ask those who feel called and are able to make a donation as an offering of support and gratitude to the organizers, translators, and musicians for their service to each of us.

To those of you who feel called to make an offering, I thank you in advance.

With Gratitude,
Ron Young

Stacks Image 1844