Οι διδασκαλίες του Ron Young

Η Healing Wisdom παρέχει περιεκτική εκπαίδευση για το Πνεύμα- Νου- Σώμα, θεραπεία και προγράμματα που συμβάλλουν στην ευεξία και τα οποία γειώνονται στις πνευματικές παραδόσεις του κόσμου, ενώ είναι σχεδιασμένα να προωθήσουν την προσωπική και δημιουργική ανάπτυξη και την ολιστική υγεία και ευεξία.
Healing Wisdom
Επικοινωνήστε μαζί μας
Παρακαλώ σημειώστε: Οι μεταφράσεις είναι παροντικά σε αναθεώρηση. Ζητάμε συγνώμη για τυχόν απώλεια νοήματος ή δημιουργία σύγχυσης στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
σταυρόςμενού
elGreek